คลังเก็บรายเดือน: ตุลาคม 2014

วิธีการใช้งาน เครื่องวัดรอบ RPM10

Tachometer RPM10

รายละเอียดตัว เครื่องวัดรอบ

 1. เซนเซอร์วัดความเร็วรอบแบบใช้แสง, เซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด และตัวกำเนิดแสง
 2. ปุ่มกดเพื่อวัดความเร็วรอบ
 3. ปุ่มกดเพื่อวัดค่าอุณหภูมิ อินฟราเรด
 4. ปุ่มหน่วยความจำ
 5. สวิชเลือกโหมดการวัด
 6. ช่องใส่แบตเตอรี่
 7. เซนเซอร์วัดความเร็วรอบแบบสัมผัส

การใช้งาน เครื่องวัดรอบ

หน้าจอแสดงผลจะแสดงผลหน้าจอแบบ 2 ทิศทาง โดยทิศทางแรกจะแสดงในส่วนของ photo tachometer และ IR Thermometer ส่วนทิศทางที่ 2 จะแสดงในส่วนของ contact tachometer เพื่อความสะดวกในการอ่าน

หน่วยการวัดอุณหภูมิ

หน่วยการวัดอุณหภูมิสามารถเลือกได้ระหว่าง °C และ °F  โดยเลื่อนสวิชที่อยู่ด้านหลังตัวเครื่อง ซึ่งอยู่ในช่องแบตเตอรี่

การวัดความเร็วรอบแบบไม่สัมผัส Non-Contact Tachometer

 1. ติดเทปสะท้อนแสงที่ให้มาพร้อมตัวเครื่องไปบนพื้นที่ของวัตถุที่ต้องการวัด
 2. เลื่อนสวิชเลือกโหมดไปที่ตำแหน่ง PHOTO
 3. ชี้เซนเซอร์วัดความเร็วรอบแบบ PHOTO ไปยังเทปสะท้อนแสงที่ติด โดยระยะทางวัดได้ตั้งแค่ 50 ถึง 2000 มม.
 4. กดปุ่มวัดค่าที่ด้านข้างของตัว เครื่องวัดรอบ และชี้ตำแหน่งเลเซอร์ไปที่เทปสะท้อนแสง
 5. ปล่อยปุ่มวัดค่า เมื่อค่าที่อ่านได้แสดงที่หน้าจอคงที่
 6. ถ้าความเร็วรอบต่ำกว่า 50 rpm ให้ติดเทปมากกว่า 1 ตำแหน่ง แล้ววัดค่าตามปกติ โดยค่าที่อ่านบนหน้าจอต้องหารด้วยจำนวนเทปที่ติด

การวัดความเร็วรอบแบบสัมผัส Contact Tachometer

 1. ใส่หัววัดค่าความเร็วรอบที่ตัวเครื่อง โดยเลือกให้เหมาะกับขนาดของแกนที่ต้องการวัด
 2. เลื่อนสวิชเลือกโหมดไปที่ตำแหน่ง CONTACT
 3. เลื่อนสวิชเลือกโหมดไปที่ตำแหน่ง PHOTO
 4. กดปุ่มวัดค่าที่ด้านข้างของตัวเครื่อง และกดหัววัดแบบวงล้อหมุนไปบนพื้นที่ที่ต้องการวัด
 5. ปล่อยปุ่มวัดค่า เมื่อค่าที่อ่านได้แสดงที่หน้าจอคงที่

การวัดความเร็วพื้นผิว

 1. ใส่หัววัดความเร็วพื้นผิวที่ตัวเครื่อง
 2. เลื่อนสวิชเลือกโหมดไปที่ตำแหน่ง ft/min หรือ m/min
 3. กดปุ่มวัดค่าที่ด้านข้างของตัวเครื่องและกดหัววัดแบบวงล้อหมุนไปบนพื้นที่ที่ต้องการวัด
 4. ปล่อยปุ่มวัดค่า เมื่อค่าที่อ่านได้แสดงที่หน้าจอคงที่

การวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด

 1. ชี้เซนเซอร์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการวัดอุณหภูมิ
 2. กดปุ่มวัดค่าอุณหภูมิสีแดงเพื่อเริ่มวัด
 3. ชี้เลเซอร์ไปยังพื้นผิวที่ต้องการวัด
 4. พื้นที่ในการวัดอุณหภูมิจะต้องมีขนาดใหญ่กว่า Spot Size ตามรูป
 5. อ่านค่าอุณหภูมิที่หน้าจอ

การดูค่าสูงสุด ต่ำสุด และค่าล่าสุด

เครื่องวัดรอบ จะทำการบันทึกค่าสูงสุด ต่ำสุด และค่าล่าสุดในการวัด โดยค่าต่างๆ สามารถเรียกดูค่าได้โดยกดปุ่ม Memory

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ บน โดย