คลังเก็บรายเดือน: กรกฎาคม 2014

เครื่องวัดความเร็วรอบ

วิธีการใช้งาน เครื่องวัดความเร็วรอบ รุ่น DT-6236B

คุณลักษณะทั่วไปของ เครื่องวัดความเร็วรอบ

 • เป็นการรวมเอาเทคนิคไมโครคอมพิวเตอร์ (CPU) และเทคนิคเลเซอร์เข้าด้วยกัน สามารถวัดได้ทั้งแบบ Photo Tach (RPM) และ Contact Tach (RPM, m/min)
 • วัดได้ในช่วงการวัดที่กว้าง และมีความละเอียดสูง
 • ค่าสูงสุด, ต่ำสุด และค่าที่ปรากฎครั้งสุดท้าย จะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำเองโดยอัตโนมัติ และสามารถเรียกขึ้นมาดูได้โดยกดปุ่ม “Memory Call”
 • แสดงสถานะแบตเตอรี่
 • ส่วนของ Contact และ Photo สามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลา
 • เซนเซอร์สำหรับวัดความเร็วแบบสัมผัสชนิดใหม่ (Flute Vials) ใช้วัดความเร็วของสายเคเบิลและเชือก ได้สะดวกขึ้น
 • เครื่องมือนี้มีความประณีต แข็งแรง ทนทาน ส่วนประกอบมีความแข็งแรงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีน้ำหนักเบาเพราะตัวเครื่องทำจากพลาสติก ABS นอกจากนั้นยังมีรูปร่างที่กระชับเหมาะมือ

ส่วนต่างๆ ของตัวเครื่อง

Tachometer

Tachometer

A : ล้อสำหรับวัดความเร็วที่พื้นผิว (Surface Speed)
B : หัวสำหรับวัดความเร็วแบบ Contact
C : ตัววัดความเร็วแบบ Contact
D : ปุ่มวัด
E : ปุ่มเลือกฟังก์ชั่น
F : ปุ่มเรียกดูข้อมูลในหน่วยความจำ
G : หน้าจอแสดงผล
H : ฝาครอบแบตเตอรี่

ขั้นตอนการใช้ เครื่องวัดความเร็วรอบ

 1. การวัดแบบใช้แสง (Photo measurement)
  • ติด reflective mark ลงบนวัตถุที่ต้องการวัดและเลื่อนปุ่มฟังก์ชั่นไปที่ตำแหน่ง “rpm photo”
  • กดปุ่มวัดค้างไว้โดยให้ลำแสงที่ออกจากเครื่องอยู่ในแนวเดียวกับวัตถุที่ต้องการวัด สังเกตที่หน้าจอ (monitor indicator) จะกระพริบเมื่อลำแสงอยู่ในแนวเดียวกับวัตถุที่ต้องการวัด
 2. การวัดแบบสัมผัส (Contact measurement)
  • เลื่อนปุ่มเลือกฟังก์ชั่นไปที่ตำแหน่ง “rpm contact” ติดหัววัดที่มีขนาดเหมาะสมลงบนตัววัด
  • กดปุ่มวัดค้างไว้ และกดหัววัดลงบนศูนย์กลางของแกนหมุนที่ต้องการวัด โดยให้อยู่ในแนวเดียวกันปล่อยมือออกจากปุ่มเมื่อค่าที่วัดคงที่
 3. การวัดความเร็วที่พื้นผิว (Surface spdde measurement)
  • เลื่อนปุ่มเลือกฟังก์ชั่นไปที่ตำแหน่ง “m/min contact” ติดหัววัดสำหรับวัดความเร็วที่พื้นผิวลงบนตัววัด
  • กดปุ่มวัดค้างไว้แล้ววัด เมื่อค่าที่วัดคงที่แล้วให้ปล่อยมือออกจากปุ่มวัด
   ข้อสังเกต : เนื่องจากความแตกต่างรอบที่ผิวสัมผัสภายนอกกับภายในของเซนเซอร์ที่ใช้วัด ความเร็วเส้น (line speed) ซึ่งค่าที่แสดงผลบนหน้าจอจะถูกต้องเมื่อพื้นผิวด้านนอกของเซนเซอร์สัมผัสกับวัตถุที่วัด แต่เมื่อร่องด้านในของเซนเซอร์และวัตถุที่วัด ค่าจริงจะมาจากค่าที่อ่านได้คูณด้วย 0.9

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ บน โดย